Zenobia, Parigi, Hérissant, 1780

Zenobia H, VI, pp. 3-96.

Nessuna osservazione.