Zenobia, Parigi, Quillau, 1755

Zenobia Q, V, pp. 1-93.

Sono stati mantenuti: camino passim; 100 tentaresti, 309 sopravvesta, 519 sol trovato averei.